Kommunal- og regionalministerens redegjørelse om distrikts- og regionalpolitikken

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra kommunal- og regionalministeren

Saksgang

  1. Status