Forslag om tilleggsbevilgning på kap. 1070. Elektroniske navigasjonshjelpemidler

St.prp. nr. 55 (1998-99), Innst. S. nr. 181 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1999 Innst. S. nr. 181 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1999