Tillegg til St.meld. nr. 46 (1997-98) om Olje- og gassvirksomheten, oljemarkedspolitikk, rammebetingelser

St.meld. nr. 37 (1998-99), Del I, II og III, Innst. S. nr. 221 (1998-99) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1999 Innst. S. nr. 221 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1999