Nordre Land kommune sender skriv datert 28. april 1999 med protest fra kommunestyret mot statlige regler for arealplan

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.