Forslag fra stortingsrepresentantene Oddvar Nilsen, Kjellaug Nakkim og Jan Tore Sanner om opphevelse av forbudet mot parallellimport av fonogrammer (inklusiv CDer) og videogrammer

Dokument nr. 8:76 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Kjellaug Nakkim, Oddvard Nilsen Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet