Forslag fra stortingsrepresentant Ane Sofie Tømmerås på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 1999: (Jf. Innst. O. nr. 84) "Stortinget ber Regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget med forslag som åpner for at lånetakeren får forkjøpsrett når fordringen overdras."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet