Forslag fra stortingsrepresentant Ane Sofie Tømmerås på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 1999: (Jf. Innst. O. nr. 77) "Stortinget ber Regjeringen utrede ulike måter å sikre at det er nok verdier i konkursboer til å kunne drive en forsvarlig bobehandling."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet