Forslag fra stortingsrepresentant Jørn L. Stang på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 1999: (Jf. Innst. O. nr. 77) "Stortinget ber Regjeringen vurdere beløpet på forskuddsbetaling som stilles til sikkerhet for omkostninger ved bobehandling (rekvirentansvaret)."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet