Forslag frå stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Framstegspartiet og Høgre oversendt frå Odelstingets møte 8. juni 1999: (Jf. Innst. O. nr. 90) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at åpningstidsloven oppheves."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet