Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. S. nr. 245 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.06.1999 Innst. S. nr. 245 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1999