Samarbeidet i Atlanterhavspakt- organisasjonen i 1996

St.meld. nr. 59 (1996-97), Innst. S. nr. 42 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1997 Innst. S. nr. 42 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.01.1998