Forslag om lov om endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Dokument nr. 8:29 (1998-1999), Innst. O. nr. 56 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.04.2000 Innst. O. nr. 56 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2000

   Behandlet i Odelstinget: 11.05.2000