Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg og Siv Jensen om delprivatisering og børsnotering av Statoil

Dokument nr. 8:52 (1998-1999), Innst. S. nr. 164 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Siv Jensen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 03.05.2000 Innst. S. nr. 164 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2000