Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

St.prp. nr. 68 (1996-97), Innst. S. nr. 76 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet, sjef for administrasjonssakene/sjef for arbeidsavd. i Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.01.1998 Innst. S. nr. 76 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 13.03.1998