Sametingets virksomhet 1998

St.meld. nr. 48 (1998-1999), Innst. S. nr. 27 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 18.11.1999 Innst. S. nr. 27 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2000