Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 1999 mv. under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 13 (1999-2000), Innst. S. nr. 70 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1999 Innst. S. nr. 70 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1999