Lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.04.1998 Innst. O. nr. 46 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1998

   Behandlet i Odelstinget: 12.05.1998

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.1998