Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993-1997 desidert "Til observasjon"

Dokument nr. 3:1 (1999-2000), Innst. S. nr. 106 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2000 Innst. S. nr. 106 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2000