Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa, Erna Solberg, Lars Sponheim og Einar Steensnæs om å endre forskriftene om kompensasjon for merverdiavgift slik at private virksomheter, som drives med kommunal eller fylkeskommunale midler, kan inkluderes i ordningen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Einar Steensnæs, Erna Solberg, Lars Sponheim, Magnhild Meltveit Kleppa Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.10.1996 Innst. S. nr. 3 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.10.1996