Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 7. desember 1999: (Jf. Innst. O. nr. 19) "Stortinget ber Regjeringen foreta en nærmere vurdering av om det prinsippet som er fastslått i Skandia-dommen, fullt ut bør få gjennomslag for norske forsikringsselskapers totale midler. En slik vurdering bør fremlegges sammen med resultatene av Banklovkommisjonens 4. utredning"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet