Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen og Siri Frost Sterri om full valutakompensasjon for norske studenter i utlandet

Dokument nr. 8:2 (1997-98), Innst. S. nr. 33 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Petersen, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.12.1997 Innst. S. nr. 33 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1997