Hordaland Fylkeskommune sender skriv datert 2. desember 1999 vedrørende heving av vraket av snøggbåten "Sleipner"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt sendt gruppene til orientering