Forslag fra stortingsrepresentantene Eva Lian og Morten Lund om endring i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank, slik at sameiere i byfornyede boligsameier vil bli omfattet av ordningen om gjeldssanering selv om sameiet ikke tidligere har vært organisert som borettslag

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Eva M. Lian, Morten Lund Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 03.12.1996 Innst. O. nr. 23 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1996