Revidert nasjonalbudsjett 2000

Budsjett-innst. S. II (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2000 Budsjett-innst. S. II (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2000