Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Olav Gunnar Ballo og Ågot Valle om lov om endring i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. (Rett til sykepenger under etter- og videreutdanning og velferdspermisjon uten lønn.)

Dokument nr. 8:7 (1997-98), Innst. O. nr. 35 (1997-98)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ågot Valle, Øystein Djupedal, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. O. nr. 35 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Odelstinget: 05.03.1998