Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger

Dokument nr. 8:38 (1999-2000), Innst. S. nr. 173 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.05.2000 Innst. S. nr. 173 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2000