Forslag fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 28. mars 2000: (Jf. Innst. O. nr. 52) Stortinget ber Regjeringen utarbeide forskrifter som åpner for at salg av reseptfrie legemidler kan skje utenfor apotek

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet