Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Jan Simonsen om sterkere bekjempelse og hindring av kriminalitet begått av asylsøkere

Dokument nr. 8:46 (1999-2000), Innst. S. nr. 226 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2000 Innst. S. nr. 226 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2000