Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

Innst. S. nr. 160 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.04.2000 Innst. S. nr. 160 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.04.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2000