Forslag fra stortingsrepresentantene Bjørn Hernæs og Kjellaug Nakkim om å frita kabelkraner for investeringsavgift

Dokument nr. 8:61 (1999-2000), Innst. S. nr. 197 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Hernæs, Kjellaug Nakkim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 30.05.2000 Innst. S. nr. 197 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2000