Bevilgninger på statsbudsjettet for 1998

Budsjett-innst. S. nr. 4 (1997-98), jf. St. prp. nr. 1(1997-98), St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (1997-98) og St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 3 (1997-98))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1997 Budsjett-innst. S. nr. 4 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1997