Bevilgninger på statsbudsjettet for 1998

Budsjett-innst. S. nr. 12 (1997-98) jf. St.prp. nr. 1 (1997-98) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (1997-98))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1997 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1997