Bevilgninger på statsbudsjettet for 1998

Budsjett-innst. S. nr. 6 (1997-98), jf. St.prp. nr. 1 (1997-98) og St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 3 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen