Bevilgninger på statsbudsjettet for 1998

Budsjett-innst. S. nr. 9 (1997-98) jf. St.prp. nr.1 (1997-98) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (1997-98))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.12.1997 Budsjett-innst. S. nr. 9 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1997