Bevilgninger på statsbudsjettet for 1998

Budsjett-innst. S. nr. 2 (1997-98), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (1997-98))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1997 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1997