Sund kommune sender skriv datert 4. april 2000 med uttalelse fra kommunestyret om økonomiske rammer for ferjetrafikk

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.