Årsrapport fra den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 1999

Dokument nr. 13 (1999-2000), Innst. S. nr. 214 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2000 Innst. S. nr. 214 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2000