Lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Ot.prp. nr. 60 (1999-2000), Innst. O. nr. 96 (1999-2000), beslutning. O. nr. 100 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2000 Innst. O. nr. 96 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2000

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2000