Forslag fra stortingsrepresentant Kari Økland på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2000: (Jf. Innst. O. nr. 70) Stortinget ber Regjeringen evaluere tomtefesteloven § 15 og dens praktiske virkning etter 2 år fra ikrafttredelse. Resultatet av evalueringen legges fram for Stortinget som egen sak.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet