Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2000: (Jf. Innst. O. nr. 78) Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer slik at forsettelige eller overlagte drap på polititjenestemenn kan medføre fengsel på livstid.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet