Forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2000: (Jf. Innst. O. nr. 78) Stortinget ber Regjeringen vurdere å heve strafferammen i alkoholloven § 10-1, tredje ledd til 10 år.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet