Suppleringsvalg av et varamedlem til styret for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Innst. S. nr. 221 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.06.2000 Innst. S. nr. 221 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2000