Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Per Roar Bredvold, Siv Jensen og Øystein Hedstrøm om gjennomgang av barnebidragsordningen med sikte på å oppnå en rettferdig byrdefordeling mellom bidragsmottaker og bidragspliktig

Dokument nr. 8:46 (1998-1999), Innst. S. nr. 109 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm, Per Roar Bredvold, Per Sandberg, Siv Jensen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 25.01.2001 Innst. S. nr. 109 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.2001

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2001