Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Øystein Hedstrøm og Ulf Erik Knudsen om å redusere skjemaveldet i norsk forvaltning ved å innføre en ordning der den enkelte statsråd personlig skal godkjenne ethvert nytt skjema som skal brukes i forhold til næringslivet, og at det skal foretas utredning av nye skjemas økonomiske konsekvenser for næringslivet

Dokument nr. 8:87 (1999-2000), Innst. S. nr. 165 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.03.2001 Innst. S. nr. 165 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2001