Finansdepartementets praksis i saker etter lov av 9. juni 1961 nr. 16 (Omdanningsloven)

St.meld. nr. 16 (1997-98), Innst. S. nr. 93 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.02.1998 Innst. S. nr. 93 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1998