Sametingets virksomhet 1999

St.meld. nr. 7 (2000-2001), Innst. S. nr. 101 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 19.12.2000 Innst. S. nr. 101 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2001