Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 14 (2000-2001), Innst. O. nr. 38 (2000-2001), beslutning. O. nr. 50 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementetSaken er behandlet i sosialkomiteenInnstilling avgitt 07.12.2000Innst. O. nr. 38 (2000-2001)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 07.12.2000

    Behandlet i Odelstinget: 14.12.2000

    Behandlet i Lagtinget: 18.12.2000