Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 1999-2000

St.meld. nr. 4 (2000-2001), Innst. S. nr. 156 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2001 Innst. S. nr. 156 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2001