Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Sonja Irene Sjøli og Anders C. Sjaastad om å iverksette nødvendige tiltak for å bedre tilgangen til transplantasjonsorganer i Norge

Dokument nr. 8:5 (2000-2001), Innst. S. nr. 153 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders C. Sjaastad, Erna Solberg, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.02.2001 Innst. S. nr. 153 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2001