Utenriksministerens redegjørelse om Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

  1. Status